-4°C pochmurno z przejaśnieniami

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy

Aktualności, Bezpłatne badania profilaktyczne mieszkańców gminy - zdjęcie, fotografia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, Starosta Powiatu Radomskiego i Narodowy Fundusz Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie w ramach programu profilaktycznego finansowego przez Fundusz zapraszają Mieszkańców Miasta i Gminy Skaryszew na przesiewowe badania profilaktyczne. Badania są bezpłatne, bezpieczne i nie wymagają skierowania.

1) Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określeniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy. Badanie polega na pobraniu materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego i jest realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w ramach świadczeń położnej POZ. W przypadku zaistnienia wskazań do wykonania pogłębionej diagnostyki pacjentka kierowana jest na dalsze badania wykonywane w ramach programu.

2) Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które:

- w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie i u których wcześniej nie zdiagnozowano nowotworu złośliwego piersi,

- co 12 miesięcy, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Badania mammograficzne wykonywane są zarówno w pracowniach stacjonarnych jaki i mobilnych.

3) Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP)

Program adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia palących tytoń. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POCHP (z wykonaniem spirometrii) adresowane jest do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy i u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym.

4) Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Program skierowany jest do osób zadeklarowanych na listę lekarza POZ, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

5) Świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do osób dorosłych, w szczególności wywodzących się z „trudnych środowisk”, które wcześniej w wywiadzie nie miały rozpoznanej gruźlicy.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności do świadczeń w poszczególnych programach, warunków kwalifikacji pacjentów oraz zakresu wykonywanych świadczeń dostępne są na stronie internetowej Oddziału:

www.nfz-warszawa.pl w zakładce programy profilaktyczne.

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się