-4°C pochmurno z przejaśnieniami

Ferie z ekonomią w szkole w Makowcu

Edukacja, Ferie ekonomią szkole Makowcu - zdjęcie, fotografia

Ferie z ekonomią to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, adresowane do uczniów klas II i III gimnazjalnych w Makowcu. Celem projektu „Ferie z Ekonomią" jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie zdobywają wiedzę ekonomiczną i są zachęcani do jej pogłębiania, zyskując tym samym pewność siebie oraz doświadczenie niezbędne w podejmowaniu odważnych wyborów dotyczących swojej dalszej edukacji, a w konsekwencji lepszy start w dorosłe życie. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodzieży z terenów wiejskich, która po zakończeniu szkoły rozpoczyna naukę - niezależnie od typu szkoły - w miejscowościach znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania i w obcym sobie środowisku.

Cele szczegółowe projektu "Ferie z Ekonomią"

- Wzrost kompetencji uczniów uczestniczących w projekcie z zakresu finansów osobistych i gospodarowania budżetem rodzinnym, planowanie budżetu swojego i rodziny, optymalizacja wydatków: racjonalne oszczędzanie i inwestowanie, w tym z uwzględnieniem wpływu stóp procentowych.

- Wzrost kompetencji i wiedzy uczniów uczestniczących w projekcie o systemie bankowym, instytucjach bankowych, zaletach i niebezpieczeństwach związanych z produktami, które oferują banki komercyjne, funkcje i zadania NBP, stabilność systemu finansowego, podstawy polityki pieniężnej.

- Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i wzrost kompetencji z zakresu funkcjonowania i prowadzenia firmy u uczniów uczestniczących w projekcie: planowanie działalności gospodarczej, mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych, pozyskiwanie środków finansowych na działalność gospodarczą, podaż, popyt (mikroekonomia i makroekonomia), patriotyzm gospodarczy.

Poznanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron oraz wzrost wiedzy o predyspozycjach, które mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej i sprzyjać zapobieganiu wykluczeniu finansowemu.

Doskonalenie przez uczniów uczestniczących w projekcie kompetencji kluczowych w tym: umiejętności pracy w grupie, komunikacji i podejmowania decyzji. Poznanie historii i roli pieniądza w codziennym życiu przez laureatów konkursu podsumowującego projekt, którzy odwiedzą m. in. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie.

Wzrost kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach, w zakresie zagadnień ekonomicznych.

Poznanie przez nauczycieli nowoczesnych, aktywnych metod nauczania.

Zajęcia w ramach projektu są realizowane w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, natomiast ich kontynuację stanowi przygotowanie pracy projektowej - modelu biznesowego własnej firmy - który uczniowie przygotowują w okresie 2 miesięcy od zakończenia ferii. Autorów najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

ETAPY PROJEKTU:

• I etap - zajęcia dydaktyczne w szkole (5 dni, łącznie 30 godz. lekcyjnych) podczas ferii zimowych (styczeń 2018)

• II etap - konkurs projektowy na opracowanie modelu biznesowego firmy, która może funkcjonować w lokalnej społeczności (luty - marzec 2018)

• 2-dniowy wyjazd do Warszawy dla 20 najlepszych szkół obejmujący wizytę w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego oraz wezmą udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych (kwiecień-czerwiec 2018)

 

Źródło: UMiG Skaryszew

Ferie z ekonomią w szkole w Makowcu komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się