-4°C pochmurno z przejaśnieniami

Nowe wyposażenie pracowni przyrodniczych w skaryszewskich szkołach

Edukacja, wyposażenie pracowni przyrodniczych skaryszewskich szkołach - zdjęcie, fotografia

Pracownie w szkołach podstawowych w Gminie Skaryszew wzbogacą się o nowe pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W związku z pozytywnie zaopiniowanym przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w trybie obiegowym w dniu 24 lipca br. wnioskiem składanym przez Gminę Skaryszew o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (kryterium VII) i podjęciem ostatecznej decyzji przez Ministra Finansów, będącego – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej złożony, pismem z dnia 25 lipca br. nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS,

Gmina Skaryszew otrzymała kwotę w wysokości 74 909,00 zł na w/w zadanie.

Do końca roku budżetowego zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne pracownie z przedmiotów przyrodniczych czyli geografii, biologii, chemii i fizyki zgodnie z zapotrzebowaniami / wnioskami złożonymi przez dyrektorów:

- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Odechowie na kwotę 40 000,00 zł

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym na kwotę 34 909,00 zł

W następnych latach zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej gmina będzie starała się o środki dla pozostałych szkół.

 

Autor: Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie

Nowe wyposażenie pracowni przyrodniczych w skaryszewskich szkołach komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się